Beata Wiktorowicz
program wyborczy

Priorytety mojego Programu Wyborczego

punkt programu wyborczego

Respektować głosy mieszkańców, słuchać i działać

punkt programu wyborczego

Wspieranie rodziny poprzez rozbudowę karty ulg
dla dużej rodziny

punkt programu wyborczego

Pomoc w pozyskiwaniu i skutecznym
wydawaniu środków unijnych

punkt programu wyborczego

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa społecznego

punkt programu wyborczego

Rozwój lokalnej infrastruktury dzięki środkom unijnym

punkt programu wyborczego

Wspieranie rynku pracy oraz przedsiębiorczości

Beata Wiktorowicz

Urodziłam się w 1972 roku. Jestem absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. uzyskałam stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia w specjalności hydrogeologia. Od 2009 roku pracuję w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach jako pracownik naukowy. Posiadam również doświadczenie w pracy samorządowej. Jestem autorką i współautorką wielu artykułów naukowych i referatów, projektów i dokumentacji. Moje zainteresowania naukowe dotyczą hydrogeochemii wód mineralnych, leczniczych i termalnych. Jestem członkiem polskiego stowarzyszenia geotermicznego. Aktualnie mieszkam w Opocznie.

Zaproszenie na wykład do Muzeum

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na wykład dr Beaty Wiktorowicz pt.: "Perspektywy i możliwości wykorzystania złóż regionu opoczyńskiego" który odbędzie się 16 października o godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym w Opocznie, Plac Zamkowy 1

Perspektywy i możliwości wykorzystania złóż regionu opoczyńskiego
Wody termalne i lecznicze województwa łódzkiego i świętokrzyskiego

Wykład w Żarnowie

W dniu 15 października 2015 o godz 15.00 w Domu Kultury w Żarnowie odbył się wykład wraz z degustacją wód mineralnych pt.: "Wody termalne i lecznicze województwa łódzkiego i świętokrzyskiego" prowadzony przez dr Beatę Wiktorowicz.

Wykład dr BEATY WIKTOROWICZ

w dniu 7 października 2015 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie odbył się wykład pt.: "WODY LECZNICZE – UZDRAWIAJĄCE MINERAŁY Z GŁĘBI ZIEMI"

WODY LECZNICZE – UZDRAWIAJĄCE MINERAŁY Z GŁĘBI ZIEMI

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1992-1996 Uniwersytet Wrocławski, kierunek: geologia, specjalizacja: hydrogeologia; Praca magisterska: Warunki występowania wód mineralnych Dusznik Zdroju.
 • 1998–1999 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie; Studium Podyplomowe: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych; Praca dyplomowa: Wyznaczenie strefy ochronnej ujęć wód mineralnych Kudowy Zdroju.
 • 28.11.2006 Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Publiczna obrona pracy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. inż. W. Ciężkowskiego, prof. PWr: Równowaga hydrogeochemiczna szczaw Ziemi Kłodzkiej; Uzyskany tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie: górnictwo i geologia, specjalizacja: hydrogeologia.
 • GALERIA:

  WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Wiktorowicz B., 2004. Wstępna ocena stanu równowagi hydrogeochemicznej szczaw Ziemi Kłodzkiej przy zastosowaniu modelowania geochemicznego. Prz. Geol. nr 11, t. 52, Warszawa, s. 1071-1075.

 • Wiktorowicz B., Kiełczawa B., 2006. The use of program WATEQ4F in hydrogeochemical modelling in acidulous waters and waters containing carbon dioxide in Bystrzyckie and Orlickie Mountains (SW Poland). [W]: 4th International Workshop Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif .
 • Kiełczawa B., Wiktorowicz B., 2006. Model hydrogeochemiczny formowania się szczaw rejonu uskoku Pstrążna-Gorzanów. [W:] X Międzynarodowa konferencja naukowa Aktualne problemy hydrogeochemii 23.06-24.06.2006 Sosnowiec – Złoty Potok, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, s. 42 – 44.
 • Wiktorowicz B., 2006. Formy migracji rozpuszczonych makroskładników szczaw Ziemi Kłodzkiej. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej.
 • Wiktorowicz B., Kiełczawa B., 2007. Hydrogeochemia szczaw i wód kwasowęglowych Ziemi Kłodzkiej.[W:] XIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii, Kraków-Krynica 21-23 czerwca 2007r.
 • Wiktorowicz B., 2008. Wody termalne niecki łódzkiej. [W:] XV Konferencja Naukowa Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Wiktorowicz B., 2008. Typy chemiczne szczaw Ziemi Kłodzkiej. [W:] XV Konferencja Naukowa Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Wiktorowicz B., 2009. Hydrogeochemia szczaw zapadliska Kudowy - Biul. PIG 436: 523-528.
 • Wiktorowicz B., 2009. Charakterystyka hydrogeochemiczna wód leczniczych Rabki-Zdroju - Biul. PIG 436: 529-534.
 • Wiktorowicz B., 2009 Hydrogeochemia szczaw termalnych dusznickiego systemu hydrogeotermicznego. Prz.Geol.57: 660.
 • Wiktorowicz B., 2011 – Możliwości wykorzystania wód termalnych w niecce łódzkiej, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. 329-337.
 • Wiktorowicz B., 2011 – Warunki występowania i krążenia wód pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze arkusza Zawichost MhP 1: 50 000. Biul. PIG 445: 709 – 716.
 • Wiktorowicz B., Białecka K., Herman G., 2012 – Ocena możliwości występowania wód geotermalnych w rejonie Bałtowa. Mat. Arch. Opracowanie na zlecenie Stowarzyszenia Delta w Ostrowcu Św.
 • Wiktorowicz B., Białecka K., Herman G., Janecka-Styrcz K., Kos M., Młyńczak T., Salwa S., 2012 – Potencjał hydrogeologiczny oraz zasoby energii ze źródeł geotermalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Opracowanie na zlecenie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach sfinansowanych ze środków projektu „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”.
 • Wiktorowicz B., 2013 - Skład chemiczny wód termalnych w utworach dolnokredowych niecki łódzkiej. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy Hydrogeochemii, Sosnowiec 20.06. – 21.06.2013.
 • Wiktorowicz B., 2013 - Możliwości wykorzystania wód termalnych centralnej części niecki Nidy. VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno – Geomorfologiczne, Busko – Zdrój, 22 – 24 maj 2013.
 • Wiktorowicz B., 2013 - Możliwości i perspektywy wykorzystania wód termalnych w województwie świętokrzyskim. Technika Poszukiwań Geologicznych – Geotermia, Zrównoważony Rozwój; IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny 30.09. – 02.10.2013r.
 • Wiktorowicz B., 2014 – Possibilities and prospects for the use of thermal waters in the synclinorium of Łódź. Abstrakt 41 International Congres IAH2014 „Groundwater: Challenges & Strategies” Marrakesz 15-19.09.2014
 • Wiktorowicz B., 2014 - Formowanie się składu chemicznego wód termalnych niecki łódzkiej w świetle badań modelowania hydrogeochemicznego. [W:] Modele matematyczne w hydrogeologii, Krawiec A., Jamorska I. (red.): 169-174.
 • Wiktorowicz B., Gała I., Kaczor-Kurzawa D., Gruszczyński T., 2014 Analiza warunków hydrogeologicznych w przygotowaniu badań modelowych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Wisły od Wieprza po Kanał Żerański [W:] Modele matematyczne w hydrogeologii, Krawiec A., Jamorska I. (red.) : 13-19.
 • Wiktorowicz B., 2014 - Wody termalne niecki łódzkiej – zielona energia z wnętrza Ziemi. Monografia regionalna, Kielce.
 • Wiktorowicz B., Białecka K., Lipiec I., 2015 - Ocena jakości i podatności na zanieczyszczenia wód pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie doliny rzeki Nidy na odcinku Brzegi – Pińczów. Biul. PIG 462: 187-196.
 • Lipiec I., Wiktorowicz B., 2015 - Lecznicze wody siarczkowe Ponidzia. Biul. PIG 462: 171-178.
 • Wiktorowicz B., 2015 - Możliwości wykorzystania wód termalnych centralnej części niecki Nidy. Biul. PIG: 179-186.

 • NAPISZ DO MNIE  © BEATA WIKTOROWICZ 2016

  do góry

  Polecamy: Układanie kostki brukowej Opoczno   Dom na sprzedaż nad jeziorem