Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej wyrażona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, będzie to określenie, jak wiele jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, aby zakupić jednostkę pieniądza obcej.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżka wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej celem staje się podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost poziomu inflacji (drożeją produkty importowane). Ponadto dewaluacja zrealizowana w jednym kraju, zachęca inne …