Amerykanie raka leczą. Polacy na raka odchodzą

Raka gruczołu prostaty jesteśmy w stanie pokonać stosując środek medyczny na nowotwór piersi, za to lek na czerniaka złośliwego może okazać się skuteczny przy leczeniu raka jelita grubego. Pod warunkiem, że oceni się, jaka mutacja wywołała raka u danej osoby. Jakby krajowi medycy byli w stanie badać w taki sposób, jak koledzy z USA, chorzy mogliby uniknąć groźnego dla zdrowia leczenia, między innymi wykorzystywanej niemal na chybił trafił chemioterapii. Dużej grupie z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie do niedawna dzieliliśmy nowotwory w zależności od części ciała, które obejmowały. Badano raka piersi, mózgu, jelita grubego lub jajnika. W dzisiejszych czasach wiadomo, iż jest to naturalnie nie tylko obszar występowania, jednak przede wszystkim pojawianie się określonych mutacji genowych powoduje, iż konkretny sposób leczenia będzie mógł okazać się skuteczny albo zdecydowanie nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge analizuje przekazane wycinki tkanki nowotworowej pacjentów z całej planety analizując do tego mnóstwo genów, jakie będą mogły mieć wkład w rozwoju nowotworu. Dla każdej osoby człowieka opracowuje osobny raport przedstawiający zdobytą wiedzę w zakresie znalezionych zmian genomowych i wskazówki, jakie środki i dlaczego da się zastosować w danej sytuacji.

U 20 letniej Amerykanki Corey Wood guza płuc wykryto 14 dni po tym, jak przebiegła bieg półmaratonowy. Pacjentka pozostawała w świetnej formie oraz nie miała żadnych skutków nowotworu. W czasie wizyty u lekarza okulistyki na jaką wybrała się po prostu po receptę na soczewki oznajmiła lekarzowi, że występują u niej błyski w oczach. Lekarz zlecił pełne badania, w czasie jakich wykryto zmiany nowotworowe w obrębie płuc, węzłach chłonnych a także miejsca przerzutów w kościach. Okazał się to rak płuca w poważnym czwartym stadium. Wydawać mogło się, że jedyną metodą leczenia pozostanie długa i niszcząca chemioterapia. Jej lekarz przesłał jednakże materiał z nowowoworu do analizy profilowania genomowego. Wykryto, że guza wywołała mutacja w genach ROS1 i jest na ten rodzaj mutacji odpowiednie lekarstwo. Było skuteczne. Dzisiaj płuca Corey Wood są czyste. Cud? Absolutnie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Sprawdzenie form mutacyjnych obecnych w próbce nowotworowej u leczonej osoby i dobór dobrej metody leczenia do danej sytuacji – stanowi to unikalne nastawienie do leczenia guza. Lekarz Mike Pellini prezes Foundation Medicine z Cambridge na terenie Massachusetts, jaka owe testy realizuje mówi, iż dzięki nim pacjent przyjmuje bezpieczny środek w koniecznej dawce nakierowany na konkretny cel. Od momentu wysłania tkanki do przygotowania sprawozdania upływa w granicach 2 tygodni. Aby zrobić badanie potrzebna będzie niewielka ilość materiału z rakiem. Będzie mogła to być tkanka pobrana ostatnio do analizy histopatologicznej. Efekt badania ukazuje dane o najważniejszych dla przebiegu leczenia zmianach nowotworowych, ewentualnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach w warunkach klinicznych realizowanych przy lekach, jakie pomagają. Taka wiedza będzie pozwalać lekarzowi wybrać najlepsze leczenie.