Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej wyrażona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, będzie to określenie, jak wiele jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, aby zakupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżka wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej celem staje się podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost poziomu inflacji (drożeją produkty importowane). Ponadto dewaluacja zrealizowana w jednym kraju, zachęca inne państwa, które są ważnymi partnerami handlowymi, do wykonania identycznego zabiegu w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby towarów oraz usług, jakie da się nabyć za konkretną kwotę. Z reguły będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja przejawia się zmniejszeniem wartości konkretnej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost wartości towaru bądź uslugi. Definicja używana głównie w odniesieniu do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty obcej w systemie płynnych wartości walut (jest on regulowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest niejednokrotnie skutkiem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost ceny waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji jest podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia międzynarodowego a także ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr z importu. Negatywne efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu i wzrost kosztów realizacji prac w relacji do kosztów pracy w innych krajach.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.